Ikon för Rikstermbanken

platt optik

svensk term: platt optik
definition:

optik (2) med en tjocklek och struktur som motsvarar bråkdelar av ljusvåglängden

anmärkning:

I stort sett tvådimensionella system kan åstadkommas genom diffraktion, såsom hologram i analog form och datorgenerade diffraktiva optiska element i digital form. Våglängdsberoendet kan inskränka användningsmöjligheterna av diffraktiv optik.

I princip obegränsade avbildningsfunktioner blir möjliga vid kombinationen av digital bearbetning av nanometerstrukturer i metamaterial. Dessa material är artificiellt genererade och kan ha i naturen okända egenskaper såsom negativa brytningsindex. En vision är att kunna ersätta och förbättra funktionen av voluminösa optiska system, såsom t.ex. mikroskopobjektiv, med en tunn liten platta. Denna typ av system kallas platt optik.

se även:
engelsk term: flat optics
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024