Ikon för Rikstermbanken

metamaterial

svensk term: metamaterial
förklaring:

Metamaterial är ett artificiellt material med mycket små, inbäddade komponenter i ett värdmaterial. Avståndet mellan dessa komponenter är väsentligt mindre än den resulterande ljusvåglängden i metamaterialet. Komponenterna ändrar permeabiliteten och permittiviteten hos värdmaterialet. Metamaterialets egenskaper kan vara mycket olika och benämningen kan preciseras med olika attribut, t.ex. vänsterhänt (dvs. material med negativt brytningsindex) eller kiralt.

Se även under brytningsindex.

se även:
engelsk term: metamaterial
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024