Ikon för Rikstermbanken

exotropi

svensk term: exotropi
definition:

manifest utåtriktad skelning

anmärkning:

Termen förekommer inom fysiologisk optik. Exotropi orsakas av bristande jämviktsförhållande hos de yttre ögonmusklerna. Att skelningen är manifest innebär, att det berörda ögat alltid står i utåtriktad skelställning. Motsatsen till exotropi är esotropi.

Ett analogt fel inom instrumentoptiken benämns horisontell riktningsskillnad.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024