Ikon för Rikstermbanken

horisontell riktningsskillnad

svensk term: horisontell riktningsskillnad
definition:

konvergens eller divergens hos de optiska axlarna i ett binokulärt optiskt instrument

anmärkning:

Vid definitionen av konvergens eller divergens måste det vara tydligt, i vilken huvudriktning man räknar. Konventionellt är användarens blickriktning huvudriktning vid kontroll av riktningsskillnaden mellan de optiska axlarna i en vanlig dubbelkikare. Denna konventionella riktning är alltså motriktad ljusets fortskridningsriktning genom kikaren. Med andra ord sägs de optiska axlarna vara konvergenta, om användaren tvingas vinda, och vara divergenta, om användaren tvingas skela, för att de bägge bilderna ska synas sammanfalla med varandra.

Analoga fel inom den fysiologiska optiken kallas esotropi eller exotropi.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024