Ikon för Rikstermbanken

esotropi

svensk term: esotropi
definition:

manifest inåtriktad skelning

anmärkning:

Termen förekommer inom fysiologisk optik. Esotropi orsakas av bristande jämviktsförhållande hos de yttre ögonmusklerna. Att skelningen är manifest innebär, att det berörda ögat alltid står i inåtriktad skelställning. Motsatsen till esotropi är exotropi.

Ett analogt fel inom instrumentoptiken benämns horisontell riktningsskillnad.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024