Ikon för Rikstermbanken

esofori

svensk term: esofori
definition:

latent inåtriktad skelning

anmärkning:

Termen förekommer inom fysiologisk optik. Esofori orsakas av bristande jämviktsförhållande hos de yttre ögonmusklerna. Att skelningen är latent innebär, att det berörda ögat skelar endast om det genom övertäckning hindras att se samma bild som det andra ögat ser. Motsatsen till esofori är exofori.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024