Ikon för Rikstermbanken

exofori

svensk term: exofori
definition:

latent utåtriktad skelning

anmärkning:

Termen förekommer inom fysiologisk optik. Exofori orsakas av bristande jämviktsförhållande hos de yttre ögonmusklerna. Att skelningen är latent innebär, att det berörda ögat skelar endast om det genom övertäckning hindras att se samma bild som det andra ögat ser. Motsatsen till exofori är esofori.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024