Ikon för Rikstermbanken

primer

svenska termer: primer [”prajmer” eller ”primer”] 
startmolekyl
definition:

molekyl som utgör startpunkt för makromolekylsyntes

anmärkning:

Oftast avses i molekylärbiologiska sammanhang en nukleinsyra- eller proteinmolekyl som vid DNA-replikation eller omvänd transkription binder till den tråd som ska kopieras och utgör startpunkt för en ny tråd.

se även:
engelsk term: primer
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016