Ikon för Rikstermbanken

domän (1)

svensk term: domän (1)
definition:

högsta nivån för systematisk inordning av organismer

anmärkning:

Indelningen av organismvärlden i två grupper, prokaryoter och eukaryoter, är idag omdiskuterad. I stället vill många dela in organismerna i tre domäner, Archaea, Bacteria och Eucarya eller Eukaryota, dvs. arkéer, bakterier och eukaryoter. De tre domänerna definierades 1977 av Carl Woese och medarbetare genom jämförelser av de DNA-sekvenser som kodar för RNA. De skiljer sig dock åt även i andra avseenden. Den tidigare klassificeringen byggde på förekomst respektive avsaknad av cellkärna. Eukaryoterna har en typ av cellkärna som prokaryoterna saknar.

Woese kallade från början de tre organismgrupperna för urkingdoms (ev. urriken på svenska). Även andra förslag till benämningar förekommer, men för närvarande är det dock termen domain (domän) som är den allmänt använda.

se även:
engelsk term: domain
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016