Ikon för Rikstermbanken

prokaryot

svenska termer: prokaryot
prokaryot organism
förklaring:

Sammanfattande benämning på arkéer och bakterier. Indelningen av organismvärlden i två grupper, prokaryoter (bakterier) och eukaryoter, är i dag omdiskuterad. I stället vill många dela in organismerna i tre domäner, Archaea, Bacteria och Eucarya eller Eukaryota, dvs. arkéer, bakterier och eukaryoter. Den tidigare klassificeringen byggde på förekomst och avsaknad av cellkärna, medan domänindelningen bygger på jämförelser mellan organismernas DNA.

Termen bygger på den tidigare klassificeringen av organismgrupper och på tron att organismer utan kärna uppkom tidigare under evolutionen än organismer med kärna.

se även:
engelska termer: prokaryote
procaryote
procaryotic organism
prokaryotic organism
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016