Ikon för Rikstermbanken

eukaryot

svenska termer: eukaryot
eukaryot organism
definition:

organism som tillhör domänen Eucarya (el. Eukaryota)

anmärkning:

Indelningen av organismvärlden i två grupper, prokaryoter och eukaryoter, är i dag omdiskuterad. I stället vill många dela in organismerna i tre domäner, Archaea, Bacteria och Eucarya eller Eukaryota, dvs. arkéer, bakterier och eukaryoter. Den tidigare klassificeringen byggde på förekomst och avsaknad av cellkärna, medan domänindelningen bygger på jämförelser mellan organismernas DNA.

se även:
engelska termer: eukaryote
eucaryote
eucaryotic organism
eukaryotic organism
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016