Ikon för Rikstermbanken

bakterie

svensk term: bakterie
svensk term (avrådd): eubakterie
definition:

organism som tillhör domänen Bacteria

anmärkning:

Indelningen av organismvärlden i två grupper, prokaryoter och eukaryoter, är i dag omdiskuterad. I stället vill många dela in organismerna i tre domäner: Archaea, Bacteria och Eucarya eller Eukaryota, dvs. arkéer, bakterier och eukaryoter. Den tidigare klassificeringen byggde på förekomst och avsaknad av cellkärna, medan domänindelningen bygger på jämförelser mellan organismernas DNA. Termen bakterie används ibland synonymt med prokaryot, i synnerhet när organismerna inte är närmare identifierade.

För termhistoria, se arké.

se även:
engelsk term: bacterium
latinsk term: Bacteria
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016