Ikon för Rikstermbanken

rötning

svensk term: rötning
definition:

anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas och bioavfallet omvandlas till biogödsel

se även:
engelsk term: anaerobic digestion
tysk term: Gärung
definition:

anaerobe (unter Ausschluss von Sauerstoff erfolgende) Behandlungsmethode für Bioabfall, bei der Biogas entsteht

dansk term: anaerob nedbrydning
definition:

anaerob (iltfri) behandlingsmetode for bioaffald, hvorved der dannes biogas

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014