Ikon för Rikstermbanken

biogas

svensk term: biogas
definition:

gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående av metan och koldioxid

anmärkning:

Biogas kan användas för energiproduktion eller, efter uppgradering (rening), som fordonsbränsle.

engelsk term: biogas
tysk term: Biogas
definition:

Gas, das beim Abbau von biologischem Material unter Ausschluss von Sauerstoff entsteht, hauptsächlich bestehend aus Methan und Kohlendioxid

dansk term: biogas
definition:

gas, der dannes ved iltfri nedbrydning af biologisk materiale, hovedsageligt bestående af metan og kuldioxid

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014