Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista över avfallsterminologi
utgivningsår 2014
sekretariatskommentar Danska och tyska termer och definitioner hämtade från https://www.avfallsverige.se/fakta-statistik/ordlista/
antal termposter 53
 
utgivare
organisation Avfall Sverige