Ikon för Rikstermbanken

bioavfall

svenska termer: bioavfall
biologiskt avfall
definition:

biologiskt lättnedbrytbart avfall, dvs. den del av det organiska avfallet som på begränsad tid kan brytas ner i biologiska processer

exempel:

Mat- och trädgårdsavfall

se även:
engelsk term: biowaste
tyska termer: Bioabfall
biologischer Abfall
definition:

biologisch leicht abbaubarer Abfall, d. h. der Teil organischen Abfalls, der innerhalb eines begrenzten Zeitraums durch biologische Prozesse abgebaut werden kann, z. B. Speisereste und Gartenabfälle

danska termer: bioaffald
biologisk affald
definition:

biologisk letnedbrydeligt affald, dvs. den del af det organiske affald, der kan nedbrydes inden for begrænset tid ved hjælp af biologiske processer, f.eks. mad- og haveaffald

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014