Ikon för Rikstermbanken

organiskt avfall

svensk term: organiskt avfall
definition:

biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol

anmärkning:

Se 3 § avfallsförordningen.

se även:
engelsk term: organic waste
tysk term: organischer Abfall
definition:

Abfall, der organische Kohlenstoffverbindungen enthält, z. B. biologischer Abfall und Kunststoffabfall

anmärkning:

Siehe Abfallverordnung § 3.

dansk term: organisk affald
definition:

affald, der indeholder organisk kul, f.eks. biologisk affald og plastaffald

anmärkning:

Se gældende bestemmelser.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014