Ikon för Rikstermbanken

kompostering

svensk term: kompostering
definition:

biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre

se även:
engelsk term: composting
tysk term: Kompostierung
definition:

biologische Behandlung, bei der biologischer Abfall unter Zufuhr von Sauerstoff abgebaut wird

dansk term: kompostering
definition:

biologisk håndtering, hvor biologisk affald nedbrydes ved hjælp af ilt

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014