Ikon för Rikstermbanken

användningsförbud

svensk term: användningsförbud
definition:

förbud som byggnadsnämnden har att ta ställning till om byggherren inte har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen eller om nämnden känner till brister i byggnaden

anmärkning:

Användningsförbudet kan avse både visst slag av användning och viss del av en byggnad och det är främst avsett för betydelsefulla brister, t.ex. utrymningsvägars framkomlighet.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012