Ikon för Rikstermbanken

kontrollplan

svensk term: kontrollplan (enligt PBL)
definition:

dokument som kan sägas vara det centrala resultatet av ett byggsamråd

anmärkning:

Vid byggsamrådet eller snarast möjligt därefter ska byggnadsnämnden, om det inte är uppenbart obehövligt, besluta om en kontrollplan för arbetena. I kontrollplanen ska anges

1) vilken kontroll som ska utföras,

2) vilka intyg och övriga handlingar som ska företes för nämnden samt

3) vilka anmälningar som ska göras till nämnden.

Byggherren ansvarar för byggnadens egenskaper och ska tillhandahålla den verifiering av dessa som behövs. Normalt lämnar därför byggherren förslag till en kontrollplan. En kontrollplan enligt PBL ska bara inriktas på det som omfattas av samhällskrav i BVL och 3 kap. PBL. Kontrollen kan utföras genom dokumenterad egenkontroll, av fristående sakkunniga eller, om det finns särskilda skäl, av byggnadsnämnden. I kontrollplanen anges hur verifieringen av BBR:s energikrav ska genomföras. (Obs att formerna för verifiering

i BBR är formulerade som allmänna råd).

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012