Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
utgivningsår 2012
utgåvenr 1.0
sekretariatskommentar Reviderad i maj 2012 med avseende på BBR 19 och PBL.
antal termposter 88
 
utgivare
organisation Sveby