Ikon för Rikstermbanken

slutbevis

svensk term: slutbevis
förklaring:

När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen och byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa som tillsynsmyndighet, ska nämnden utfärda ett bevis om detta. Slutbeviset är enbart ett kvitto på att byggherren och byggnadsnämnden är överens om att kontrollplanen har följts. Det utgör inte ett krav för att få använda byggnaden. I BBR anges dock att i kontrollplanen bör kravet på verifiering av energianvändning i färdig byggnad vara utformat så att slutbevis kan lämnas innan byggnaden tas i bruk.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012