Ikon för Rikstermbanken

verifiering

svensk term: verifiering
förklaring:

I Boverkets byggregler, BBR, som endast avser nybyggnad och tillbyggnad, ställs tekniska egenskapskrav på nya byggnader. För att säkerställa att byggnaden uppfyller kraven bör byggherren se till att detta verifieras. På vilket sätt (besiktningar, kontroller, provningar, mätningar, beräkningar m.m.) och i vilken omfattning verifieringen ska ske i det enskilda fallet ska fastställas i kontrollplanen, det samlade dokument som anger vilken kontroll som ska ske, vilka handlingar och anmälningar byggherren ska lämna till nämnden etc. för att samhällets krav ska uppfyllas. Detta säkerställande kan ske antingen under projektering och utförande eller i den färdiga byggnaden eller en kombination. I BBR finns endast allmänna råd om verifiering. BBR:s energikrav bör verifieras dels vid projektering (beräkning), dels i färdig byggnad (mätning). (Källa: BBR) 

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012