Ikon för Rikstermbanken

malnutrition

svensk term: malnutrition
definition:

nutritionstillstånd vid vilket brist på eller obalans av energi, protein och/eller andra näringsämnen orsakar mätbara, ogynnsamma effekter på vävnads- /kroppsform (form, storlek och sammansättning) (Källa: ESPEN European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. ESPEN guidelines on enteral nutrition. www.espen.org) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016