Ikon för Rikstermbanken

sarkopeni

svensk term: sarkopeni
förklaring:

Muskelmassa >2 standarddeviationer (SD) under medelmuskelmassan hos friska unga individer i samma population. Vanligen åldersrelaterad förlust av muskelmassa, muskelstyrka och minskad syreupptagningsförmåga samt ökad muskeluttröttbarhet, vilken resulterar i minskad fysisk förmåga, ofta ökat hjälpbehov och ökad fall- och frakturrisk. (Källa: Short KR, Nair KS. Mechanisms of sarcopenia of ageing. J Endocrinol Invest 1999;22 (5 Suppl.):95–105) 

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016