Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Terminologi Nutrition
utgivningsår 2016
utgåvenr Senast ändrad 2016
sekretariatskommentar Terminologicentrum TNC var med i ett tidigt skede av arbetet.
antal termposter 76
 
utgivare
organisation DRF, Dietisternas Riksförbund