Ikon för Rikstermbanken

kakexi

svensk term: kakexi
definition:

komplext metabolt syndrom förenat med underliggande sjukdom och inflammation som karaktäriseras av förlust av muskelmassa med eller utan förlust av fettmassa

anmärkning:

Skiljer sig från ”ren svält”, dvs. brist på energi och näringsämnen, eller negativ energibalans av annan orsak som går att åtgärda med tillförsel av energi och näringsämnen. RF Evans WJ et al. Cachexia: a new definition. Clinical Nutrition 27 (6):793–9, 2008;5

se även:
engelsk term: cachexia
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016