Ikon för Rikstermbanken

wasting

svensk term: wasting
definition:

ofrivilligt förlust av kroppsvikt (dvs. muskelmassa, ”muskelförtvining”) och minskning av muskelstyrka

anmärkning:

Wasting kan ses som resultatet av alla olika processer som innefattar negativ energibalans. Termen ”wasting syndrome” är etablerad i AIDS-terminologin som ofrivillig viktnedgång på mer än 10 % och antingen kronisk diarré (41 månader) och/eller feber.

Se Malnutrition och undernäring [2] (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

engelsk term: wasting
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016