Ikon för Rikstermbanken

PAF

svensk term: PAF
förklaring:

Signalsubstans som bildas av olika typer av celler, till exempel mastceller, granulocyter, makrofager och trombocyter. PAF framkallar inflammation genom frisättande av histamin och serotonin, vilket i sin tur kan framkalla astma. PAF kan också aktivera trombocyter (blodplättar) och öka trombocyternas aktivitet vid koagulationsprocessen (blodets levring).

se även:
engelska termer: platelet activating factor
PAF
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008