Ikon för Rikstermbanken

trombocyt

svenska termer: trombocyt
blodplätt
förklaring:

Utgör en av blodets så kallade blodkroppar. Blodplättar är skivformiga fragment av stora celler som kallas megakaryocyter. Blodplättar är mycket viktiga om en blödning uppstår. De innehåller nämligen ämnen som behövs när blodet stelnar. De kan också fastna i varandra för att täta hål i blodkärlens väggar efter en skada.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008