Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
utgivningsår 2008
sekretariatskommentar Vissa stavningar har justerats enligt Svenska Läkaresällskapets språkkommittés rekommendationer. Jämförelser har gjorts med Lindskog: Medicinsk terminologi, Lund & Malmquist: Medicinsk ord, Medicinsk ordbok, MeSH och Snomed CT.
antal termposter 2737
 
utgivare
organisation Fass-verksamheten, LIF