Ikon för Rikstermbanken

mastcell

svensk term: mastcell
definition:

celltyp som producerar substanser, exempelvis histamin, som medverkar vid en inflammatorisk eller allergisk reaktion

anmärkning:

Då mastcellen frigör histamin i luftrören reagerar dessa genom att dra sig samman och det blir svårare att andas. I inflammerad hud är det bland annat histamin som gör att den blir rosig, varm och öm.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008