Ikon för Rikstermbanken

makrofag

svensk term: makrofag
förklaring:

Makrofager är en speciell typ av celler som finns i både vävnader och blod. Den fungerar som en renhållningscell genom att den äter upp främmande celler såsom bakterier. Denna process kallas fagocytos. I vävnader är makrofagen viktig för att häva inflammationer.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008