Ikon för Rikstermbanken

säkerhet

svensk term: säkerhet
förklaring:

Begreppet avser vanligen skydds- och säkerhetsarbete mot stöld, sabotage, ekonomisk och organiserad brottslighet samt åtgärder avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008