Ikon för Rikstermbanken

safety

svensk term: safety
förklaring:

Engelskt begrepp som ungefärligt motsvaras av det svenska begreppet ”skydd”. Begreppet avser vanligen skydds- och säkerhetsarbete inom arbetsmiljö, yttre miljö, brand- och oljeskydd, processäkerhet och funktionalitet inom industrin.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008