Ikon för Rikstermbanken

skydd

svensk term: skydd
förklaring:

Begreppet avser vanligen skydds- och säkerhetsarbete inom arbetsmiljö, yttre miljö, brand- och oljeskydd, processäkerhet och funktionalitet inom industrin.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008