Ikon för Rikstermbanken

security

svensk term: security
förklaring:

Engelskt begrepp som ungefär motsvaras av det svenska begreppet ”säkerhet”. Begreppet avser vanligen skydds- och säkerhetsarbete mot stöld, sabotage, ekonomisk och organiserad brottslighet samt åtgärder avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008