Ikon för Rikstermbanken

inrätta biobank

svensk term (rek.): inrätta biobank
definition:

fastställa resurser, befogenheter och ansvar för den organisatoriska enhet som förvaltar en biobank

anmärkning:

Det är huvudmannen som inrättar en biobank. I samband med inrättandet av biobanken beslutas om dess ändamål och utses också en biobanksansvarig. En biobank som inrättats måste anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), inom en månad från beslutet att inrätta biobanken. Den tilldelas då ett nationellt unikt registreringsnummer.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019