Ikon för Rikstermbanken

informations- och samtyckesansvarig

svensk term (rek.): informations- och samtyckesansvarig
svensk term (acc.): ISA
definition:

person som ansvarar för att informera provgivare om att prov sparas och för att inhämta samtyckesbeslut i en vårdsituation

anmärkning:

Informations- och samtyckesansvarig kan vara hälso- och sjukvårdpersonal dvs. läkare, sjuksköterska, barnmorska, undersköterska, biomedicinsk analytiker.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019