Ikon för Rikstermbanken

dispositionsrätt

svensk term (rek.): dispositionsrätt
svensk term (avrådd): äganderätt
användningsområde: om prov/provsamling
definition:

avtalad rättighet att använda prov

anmärkning:

Dispositionsrätten gäller i allmänhet en specifik forskningsstudie som godkänts av etikprövningsmyndigheten. Dispositionsrätt kan i vissa fall vara begränsad i tid och omfattning, vilket ska beskrivas i de biobanksavtal som tecknas mellan biobanks- och provsamlingsansvarig.

Även uttrycket ensamrätt förekommer för att beteckna dispositionsrätt. Uttrycket förlängd tillgång innebär att en forskare som tidigare haft dispositionsrätten ska tillfrågas innan beslut fattas att annan forskare kan ges tillgång till de prov som omfattats av dispositionsrätten.

Termen äganderätt ska undvikas, eftersom man i civilrättslig mening inte kan tala om äganderätt till humanbiologiskt material.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019