Ikon för Rikstermbanken

Svenska biobanksregistret

svensk term (rek.): Svenska biobanksregistret
svensk term (acc.): SBR
definition:

landstingens och regionernas gemensamma register över alla prov som tagits inom hälso- och sjukvården i Sverige och som bevaras i biobank

anmärkning:

Svenska biobanksregistret är avsett att skapa en sådan spårbarhet att varje bevarat prov ska kunna återfinnas när samtycke återkallas. Vidare ska systemet vara ett redskap för forskning och verksamhetsutveckling så att man, med respekt för provgivarens integritet och självbestämmande, lätt kan lokalisera värdefulla prov för forskning, men också uppgifter om vilka prov som inte får användas för forskning. Det kan vidare underlätta sökandet efter tidigare tagna prov från samma provgivare för egen vård och behandling.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019