Ikon för Rikstermbanken

överlåtelse

svensk term (rek.): överlåtelse
användningsområde: i biobankssammanhang
definition:

det att låta biobank, provsamling eller annat biologiskt material tillsammans med det fullständiga ansvaret för förvaring och användning övergå från en huvudman till en annan huvudman

anmärkning:

Överlåtelse far endast ske när särskilda skäl föreligger och efter tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Särskilda skäl kan exempelvis vara organisationsförändringar, konkurs eller dödsfall. Primära provsamlingar som överlåts förblir primära hos den nye huvudmannen, och sekundära provsamlingar förblir sekundära.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019