Ikon för Rikstermbanken

slipning

svensk term: slipning
användningsområde: inom optisk komponenttillverkning
definition:

förhållandevis snabb och grov bearbetning av ett optiskt element med hjälp av diamantverktyg eller slipverktyg och slipmedel

anmärkning:

Det optiska elementet kan t.ex. vara en lins, en spegel eller ett prisma.

Slipning avser att så snabbt som möjligt skapa de mått och former som krävs. Slipning kan anses vara en del av formgivningen. Slipning kan ske såväl på en optisk yta, vilken senare ska utsättas för polering, som på någon annan del av det optiska elementet, se t.ex. centrering och fasettering.

När slipningen är färdig, är den optiska ytan fortfarande matt.

Slipning av en optisk yta utförs i flera steg med allt finare diamantverktyg eller allt finare slipmedel. Man kan tala om grovslipning (eng. coarse grinding) och finslipning (eng. fine grinding). Successivt slipas de ojämnheter och ytdefekter bort, vilka uppstod på den optiska ytan under tidigare steg, där grövre diamantverktyg eller grövre slipmedel användes.

Använd slipning för eng. grinding.

se även:
engelsk term: grinding
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024