Ikon för Rikstermbanken

lins

svensk term: lins
definition:

komponent som förändrar den optiska vågfrontens krökning

anmärkning:

Den engelska termen lens kan även beteckna en grupp av flera linser, monterade i en sammanhållande mekanisk struktur. På svenska benämns en grupp av flera linser sammansatt lins.

En vanlig lins har två blanka ytor, varav minst en är buktig. I en fresnellins (uttal: frenell'-) – som exempelvis förekommer under glasplattan på en stordiaprojektor – är den buktiga ytan uppdelad i flera, vanligen koncentriska, delytor, varigenom linskomponenten kan göras väsentligt tunnare än annars.

se även:
engelsk term: lens
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024