Ikon för Rikstermbanken

objektiv

svensk term: objektiv
definition:

avbildande optiskt system som ljuset från ett objekt träffar först

anmärkning:

Ett objektiv kan ingå i ett större system.

Termen objektiv kan förses med ett inskränkande förled, vilket definierar användningen, som t.ex. i mikroskopobjektiv, kikarobjektiv, kameraobjektiv, teleskopobjektiv, eller vilket förtydligar objektivets optiska egenskaper, som t.ex. i vidvinkelobjektiv, teleobjektiv, zoomobjektiv.

I engelskan används sällan den enkla formen objective, utan oftast en form med förtydligande förled, t.ex. microscope objective.

Ett objektiv kan på engelska också kallas lens, som t.ex. i termen telescope lens. Den engelska termen lens motsvarar nämligen antingen en enstaka lins, se under lins, eller ett system av linser i en sammanhållande mekanisk struktur.

engelsk term: objective
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024