Ikon för Rikstermbanken

polering

svensk term: polering
användningsområde: inom optisk komponenttillverkning
definition:

förhållandevis långsam, slutlig bearbetning av en optisk yta hos ett optiskt element med hjälp av polerverktyg och polermedel

anmärkning:

Genom polering skapas de slutliga mått och former som krävs för den optiska ytan, samtidigt som ytan görs blank.

Poleringen avlägsnar också de små ojämnheter och ytdefekter, vilka återstår på den optiska ytan efter tillverkningens sista slipning.

En polerad optisk yta kan behöva poleras flera gånger, med mellanliggande kontroller, tills ytans form uppfyller specifikationskraven. Denna del av komponenttillverkningen kallas formpolering (eng. figuring). I särskilt krävande fall, såsom för astronomiska teleskop, förekommer inom formpoleringen slutligen en så kallad retusch (eng. retouch). Det är en polering på delar av ytan som görs manuellt i flera omgångar, tills ytan slutligen uppfyller formkraven. Vid avancerad komponenttillverkning inom optisk instrumentindustri kan retusch även göras maskinellt.

Använd polering för eng. polishing.

se även:
engelsk term: polishing
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024