Ikon för Rikstermbanken

inbördes bildvridning

svensk term: inbördes bildvridning
definition:

den ena bildens vridning i sitt eget plan i ett binokulärt optiskt instrument i förhållande till den andra bilden i samma instrument

anmärkning:

Begreppet inbördes bildvridning skiljer sig från begreppet bildvridning, varför dessa två termer inte får förväxlas.

En analog term inom den fysiologiska optiken är cyklotropi.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024