Ikon för Rikstermbanken

cyklotropi

svensk term: cyklotropi
definition:

manifest rotationsfelställning kring synaxeln

anmärkning:

Termen förekommer inom fysiologisk optik. Cyklotropi orsakas av bristande jämviktsförhållande hos de yttre ögonmusklerna. Att rotationsfelställningen är manifest innebär, att det berörda ögat alltid är felställt.

Ett analogt fenomen inom instrumentoptiken kallas inbördes bildvridning.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024