Ikon för Rikstermbanken

cyklofori

svensk term: cyklofori
definition:

latent rotationsfelställning kring synaxeln

anmärkning:

Termen förekommer inom fysiologisk optik. Cyklofori orsakas av bristande jämviktsförhållande hos de yttre ögonmusklerna. Att rotationsfelställningen är latent innebär, att det berörda ögat är felställt endast om det genom övertäckning hindras att se samma bild som det andra ögat ser.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024