Ikon för Rikstermbanken

bildvridning

svensk term: bildvridning
definition:

bildens vridning i sitt eget plan jämfört med sin nominella inriktning i ett optiskt instruments mekaniska struktur

anmärkning:

På motsvarande sätt definieras bildvridning i ett binokulärt optiskt instrument. De bägge bilderna är då i princip vridna lika mycket i förhållande till sin nominella inriktning i instrumentets mekaniska struktur. Begreppet bildvridning skiljer sig från begreppet inbördes bildvridning för ett binokulärt system, varför dessa två termer inte får förväxlas.

se även:
engelsk term: image rotation
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024